INFORMARE
Parametrii de calitate a serviciilor de acces la internet

Conform deciziei ANCOM 1201/2011 publicam metodologia de masurare si valorile parametrilor aferenti indicatorilor de calitate pentru serviciile furnizate

Procedura privind masurarea parametrilor administrativi de calitate pentru serviciile de acces la internet
Parametrii tehnici de calitate pentru furnizarea serviciilor de acces la internet
Indicatori administrativi de calitate pentru perioada 01.01.2023 - 31.03.2023
Indicatori administrativi de calitate pentru perioada 01.04.2023 - 30.06.2023
Indicatori administrativi de calitate pentru perioada 01.07.2023 - 30.09.2023
Indicatori administrativi de calitate pentru perioada 01.10.2023 - 31.12.2023

Conform deciziei ANCOM nr. 158/2015 publicam urmatoarele:
Contractul cadru si conditiile de furnizare a serviciilor
Procedura privind solutionarea reclamatiilor utilizatorilor finali
Acoperire geografica:
Serviciile noastre sunt oferite cu precadere in zona Dobrogea, judet Constanta.